انواع بیع از منظر زمان پرداخت عوضان
یکشنبه, 22 دی 1398 05:05 انجمن مالی اسلامی توحید بیع زمان پرداخت عوضان
قرارداد بیع بر حسب حال یا مدت دارا بودن ثمن یا مبیع یا هر دوى آنها چهار قسم است‏: ۱- بیع نقد ۲- بیع نسیه ۳- بیع سلف (سلم) ۴- بیع کالی به کالی
برچسب‌ها
برای ارسال نظر وارد سایت شوید