اوراق اجاره تشکیل سرمایه شرکت‌های لیزینگ
شنبه, 21 دی 1398 06:49 انجمن مالی اسلامی توحید اوراق اجاره تشکیل سرمایه شرکت لیزینگ
هدف از این نوع اوراق اجاره، تشکیل سرمایه فعالیت تجاری مستمر می باشد. در این شیوه بانی با مراجعه به مشاور و تعیین نهاد واسط، با انتشار اوراق اجاره وجوه افراد را جمع آوری کرده، به وکالت از طرف آنان، به صورت مستمر کالاهای مورد نیاز دولت، سازمان های دولتی، شرکت های وابسته به دولت و بنگاه های اقتصادی بخش‌‌خصوصی و مصرف کنندگان را از تولیدکنندگان یا مراکز فروش به صورت نقد خریده، سپس با افزودن نرخ معینی به عنوان سود، به صورت اجاره به شرط تملیک به مصرف کنندگان نهایی اجاره می دهد و اجاره بهای حاصل از عملیات اجاره به شرط تملیک را در سررسیدهای معین بین صاحبان اوراق توزیع می کند. در این اوراق، در هر مقطع زمانی دارایی واسط، ترکیبی از پول نقد، دارایی‌های اجاره داده شده و مطالبات اجاره‌بها خواهد بود که صاحبان اوراق به نحو مشاع مالک آن‌ها هستند و می‌توانند در مواقع نیاز به دیگری واگذار کنند. اوراق اجاره نوع سوم ماهیت اوراق سهام شرکت‌ها را دارد و می‌تواند بدون سررسید معین منتشر شود؛ کما این‌که می‌تواند دارای سررسید معین و قابل تبدیل به اوراق سهام طراحی گردد.

ساختار عملیاتی اوراق اجاره به منظور تشکیل سرمایه شرکت‌های لیزینگ


روابط حقوقی اوراق اجاره به منظور تشکیل سرمایه شرکت‌های لیزینگ

۱- بانی، طرح توجیهی خود را در قالب امیدنامه تنظیم کرده و با انتخاب نهاد واسط، درخواست خود را برای انجام طرح در قالب قرارداد اجاره اعلام و نهاد واسط را در جایگاه وکیل در انجام طرح تعیین می‌کند؛
۲-بانی در صورت نداشتن رتبه اعتباری اقدام به انتخاب ضامن می‌نماید. ضامن به عنوان عامل تضمین کننده سرمایه و سود دارندگان اوراق بهادار عمل نموده و مطابق مقررات، وجودش الزامی است.
۳و۴- نهاد واسط از طریق عامل فروش اقدام به انتشار اوراق و جمع‌آوری وجوه از مردم می‌نماید.
۵-نهاد واسط سرمایه نقدی جمع‌آوری شده را به وکالت در اختیار بانی (شرکت تجاری) قرار می‌دهد.
۶-بانی به وکالت از طرف صاحبان اوراق، دارایی‌های مورد نیاز مشتریان را به صورت پیوسته از تولیدکنندگان یا فروشند‌گان خریداری کرده، آن‌ها را تحویل می‌گیرد.
۷-بانی دارایی‌های خریداری شده را به صورت اجاره به شرط تملیک به مشتریان (مستاجران نهایی) واگذار می‌کند.
۸-بانی اجاره‌بهای دارایی‌ها را به صورت پیوسته و درسررسیدهای معین دریافت کرده، بعد از کسر حق عاملیت(کارمزد) در اختیار نهاد واسط قرار می‌دهد.
۹و۱۰- عامل پرداخت (شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویۀ وجوه)، پس از دریافت مبالغ از نهاد واسط، اجاره‌بها و حسب مورد سود ناشی از سرمایه‌گذاری مجدد بخشی از اجاره‌بها را در سررسیدهای معین به سرمایه‌گذاران پرداخت می‌نماید.
برچسب‌ها
برای ارسال نظر وارد سایت شوید