اوراق استصناع قابل تبدیل به سهام
شنبه, 21 دی 1398 07:37 انجمن مالی اسلامی توحید اوراق استصناع تبدیل سهام
گاهی وقت‌ها متقاضیان پروژه امکان خرید یا اجاره به شرط تملیک طرح ساخته شده را ندارند و تنها می‌توانند آن را اجاره عادی کنند، در این روش پس از اتمام طرح و تحویل پروژه، شرکت واسط باهمکاری بانی با ارزش‌گذاری کل طرح و تبدیل آن به سهام در قالب شرکت سهامی، اوراق استصناع سرمایه‌گذاران را با سهام جایگزین می‌کند؛ بنابراین این اوراق استصناع ماهیت اوراق سهام را دارند.
برچسب‌ها
برای ارسال نظر وارد سایت شوید