اوراق مساقات
شنبه, 21 دی 1398 09:12 انجمن مالی اسلامی توحید اوراق مساقات
اوراق مساقات، سند مالکیت مشاع دارند‌گان اوراق بر باغ یا باغ‌‌هایِ مثمر یا دیگر نهاده‌های تولیدی باغی معین است که به قرارداد مساقات برای باغداری در اختیار عامل قرارداد مساقات گذاشته شده است.
برچسب‌ها
برای ارسال نظر وارد سایت شوید