اوراق مساقات بانکی
شنبه, 21 دی 1398 09:20 انجمن مالی اسلامی توحید اوراق مساقات بانکی
در این نوع، یک بانک تخصصی فعال در عرصه زراعی و باغبانی مانند بانک کشاورزی در نقش بانی و واسط، متناسب با توان مالی و مدیریتی بلندمدت خود و متناسب با کشش بازار سرمایه و ظرفیت‌های بخش‌کشاورزی با گرفتن مجوزهای لازم، به انتشار اوراق بهادار مساقات عام با سررسید‌های معین اقدام می‌کند، سپس با واگذاری آن‌ها به سرمایه‌گذاران، پول‌های نقد آنان را جمع‌آوری کرده، به وکالت از طرف آنان، در اختیار شرکت‌های سرمایه‌گذاری زراعی و تعاونی‌های زراعی قرار می‌دهد تا آن‌ها به‌صورت پیوسته اراضی قابل باغبانی را خریداری و برای باغبانی آماده‌سازی کرده و به قطعه‌های کوچک تقسیم کرده، به‌صورت قرارداد مساقات عادی یا مساقات به شرط تملیک در اختیار کشاورزان قرار دهند. سپس در مزارعه‌های عادی پس از پایان قرارداد باغ‌ها را تحویل گرفته به فروش ‌رسانند و در مساقات به شرط تملیک مطابق شرط، زمین‌ها را به ملکیت باغبانان درآورند. بانک کشاورزی به صورت مرتب در پایان هر دوره زراعی و هر دوره مالی از محل وجوه حاصل از فروش سهم محصول صاحبان اوراق و وجوه حاصل از محل شرط در قراردادهای مساقات به شرط تملیک، سود صاحبان اوراق مزارعه را می‌پردازد.

الگوی عملیاتی اوراق مساقات بانکی

مساقات بانکی

روابط حقوقی اوراق مساقات بانکی

روابط حقوقی اوراق مساقات بانکی تقریبا شبیه روابط حقوقی اوراق مساقات قبلی می­‌باشد با این تفاوت که:
۱. این اوراق می­‌تواند بدون سررسید هم طراحی شود،
۲. بانی وجوه حاصل از واگذاری اوراق مساقات را به قرارداد وکالت در اختیار شرکت­‌های سرمایه­‌گذاری و تعاونی­‌های زراعی می‌گذارد تا آن­ها زمین­‌های قابل تبدیل به باغ را تملک کرده بعد از آماده‌سازی به صورت مساقات عادی یا مساقات به شرط تملیک در اختیار باغبانان قرار ­دهند؛
۳. بانی(بانک کشاورزی) به صورت مرتب سود حاصل از فعالیت باغبانی شرکت­‌ها و تعاونی­‌های زراعی را پس از کسر حق عاملیت آنها دریافت کرده، بعد از کسر هزینه­‌های مربوط به صورت مرتب به سرمایه­‌گذاران مالی می­‌پردازد.
برچسب‌ها
برای ارسال نظر وارد سایت شوید