اوراق مساقات تأمین نقدینگی
شنبه, 21 دی 1398 09:14 انجمن مالی اسلامی توحید اوراق مساقات تأمین نقدینگی
گاهی یک موسسه اقتصادی فعال در بخش کشاورزی جهت تامین سرمایه‌ در گردش نیاز به نقدینگی دارد. برای مثال یک شرکت، باغ مناسب در اختیار دارد اما برای تهیه نهال درخت، آب، کود، سموم، پرداخت دستمزد و… نیاز به نقدینگی دارد. در این شرایط می‌تواند از اوراق مساقات برای تامین مالی استفاده کند. برای این منظور به عنوان بانی پس از تنظیم امید‌نامه انتشار اوراق و دریافت موافقت اصولی سازمان، برای انجام امور لازم، با کمک یکی از نهادهای دارای مجوز مشاور عرضه نهاد واسط را تعیین می‌کند. نهاد واسط بعد از کسب مجوزهای لازم اقدام به انتشار اوراق مساقات کرده و این اوراق را در اختیار سرمایه‌گذاران مالی قرار می‌دهد. سپس به وکالت از طرف صاحبان اوراق نهاده‌های مورد نیاز باغبانی را تهیه و به قرارداد مساقات در اختیار شرکت قرار می‌دهد تا شرکت مذکور با استفاده از آن نهاده‌ها سرمایه‌گذاری کرده، در پایان سال زراعی بخشی از محصول را در اختیار نهاد واسط قرار دهد. نهاد واسط با فروش محصول، اصل سرمایه و سود صاحبان اوراق را می‌پردازد.

الگوی عملیاتی این اوراق نیز مشابه مساقات خاص می‌باشد با این تفاوت که :
۱. این اوراق کوتاه مدت بوده و متناسب با دوره زراعی تعریف می‌شود (مثلا ۳-۹ ماهه).
۲. صاحبان این اوراق صاحبان باغ نمی‌باشند، بلکه صاحبان سایر نهاده‌ها می‌باشند.
۳. در این نوع اوراق ممکن است صاحب زمین شخص ثالثی باشد و این اوراق سه جانبه طراحی شوند.
برچسب‌ها
برای ارسال نظر وارد سایت شوید