اوراق مساقات عام (باسررسید معین یا بدون سررسید)
شنبه, 21 دی 1398 09:18 انجمن مالی اسلامی توحید اوراق مساقات عام معین سررسید
در این نوع، بانی (برای مثال یک شرکت تعاونی زراعی)، زمین‌هایی را که قابلیت سرمایه‌گذاری و تبدیل به باغ دارند، شناسایی و هزینه‌های متوسط لازم برای تملک و آماده‌سازی آن‌ها را محاسبه و با کمک نهاد واسط اقدام به انتشار اوراق مساقات عام با سررسیدهای معین (برای مثال سه تا پنج ساله) می‌کند (این اوراق می‌تواند بدون سررسید معین نیز طراحی شود). بانی از طریق وجوه جمع‌آوری شده، به صورت مستمر زمین‌های مورد نظر را خریداری و به آماده‌سازی آن‌ها می‌پردازد، آن‌گاه به وکالت از طرف صاحبان اوراق، به قرارداد مساقات، به باغبانان وا‌گذار می‌کند و با آنان در محصول باغ شریک می‌شود و در پایان سال زراعی سهم صاحبان اوراق از محصول را دریافت کرده، به فروش می‌رساند و بعد از کسر حق‌ وکالت و دیگر هزینه‌ها، باقیمانده آن را به‌صورت سود اوراق از طریق عامل پرداخت به صاحبان اوراق می‌پردازد. در این نوع از اوراق مساقات نیز بانی می‌تواند زمین‌ها را بعد از آماده سازی به صورت مساقات به شرط تملیک واگذار کند تا بعد از دوره‌های زراعی چند ساله باغبانان مالک زمین شوند.

الگوی عملیاتی اوراق مساقات عام و همچنین روابط حقوقی این نوع اوراق شبیه اوراق مساقات خاص است با این تفاوت که این اوراق برای یک مورد مشخص نیست بلکه بانی به صورت پیوسته تا سررسید اوراق با استفاده از منابع مالی سرمایه‌گذاران مالی به امر شناسایی زمین‌های زراعی و آماده‌سازی و واگذاری آن‌ها به قرارداد مساقات عادی یا به شرط تملیک اقدام می‌کند و به صورت مرتب منافع حاصل از قراردادهای مساقات را بعد از کسر هزینه‌های مربوطه به صاحبان اوراق می‌پردازد.
برچسب‌ها
برای ارسال نظر وارد سایت شوید