اوراق مشارکت
شنبه, 21 دی 1398 07:54 انجمن مالی اسلامی توحید اوراق مشارکت
اوراق مشارکت، اوراق بهادار بانام یا بی‌نامی است که به موجب این قانون به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین منتشر می‏ شود و به سرمایه‌گذارانی که قصد مشارکت در اجرای طرح‏ های موضوع ماده یک را دارند واگذار می‏ گردد. دارندگان این اوراق به نسبت قیمت اسمی و مدت زمان مشارکت، در سود حاصل از اجرای طرح مربوط شریک خواهند بود. خرید و فروش این اوراق بصورت مستقیم و یا از طریق بورس اوراق بهادار مجاز می‏ باشد؛ بنابراین، اوراق مشارکت سندی است گویای مالکیت دارنده آن، نسبت به بخشی از یک دارایی حقیقی که متعلق به دولت، شرکت‏ های تعاونی یا خصوصی است و تا سررسید اوراق، هر نوع تغییر قیمت دارائی متوجه صاحب اوراق مشارکت است.
برچسب‌ها
برای ارسال نظر وارد سایت شوید