اوراق مضاربه
شنبه, 21 دی 1398 08:00 انجمن مالی اسلامی توحید اوراق مضاربه
اوراق بهاداری است که براساس عقد مضاربه طراحی می‌شود. ناشر اوراق مضاربه با واگذاری اوراق، وجوه متقاضیان اوراق را جمع‌آوری کرده، به عنوان مضاربه در اختیار بانی قرار می‌دهد و بانی در فعالیت اقتصادی سودآور (بازرگانی) به کار می‌گیرد. بانی در پایان هر معامله یا پایان هر دوره مالی سود حاصل را بر اساس نسبت‌های تعیین شده، میان خود و صاحبان اوراق تقسیم می‌کند. دارندگان اوراق نقش مالک و بانی نقش عامل قرارداد مضاربه را دارند.
برچسب‌ها
برای ارسال نظر وارد سایت شوید