اوراق مضاربه عام ( باسررسید معین یا بدون سررسید)
شنبه, 21 دی 1398 08:03 انجمن مالی اسلامی توحید اوراق مضاربه عام معین سررسید
در این نوع از اوراق مضاربه، شرکت تجاری قصد خرید و فروش یک محموله خاص را ندارد، بلکه شرکتی است که به صورت تخصصی در زمینه خرید و فروش یک محصول خاص مانند فرش، مبل، برنج یا غیر آن فعال است و فعالیت تجاری این شرکت محدود به زمان مشخصی نیست. این شرکت برای تأمین مالی، در جایگاه بانی با مراجعه به مشاور عرضه و انتخاب یک نهاد واسط، تقاضای انتشار اوراق مضاربه عام با سررسید معین یت بدون سررسید با دوره‌های پرداخت سود معین می‌کند. شرکت واسط با مطالعه امید‌نامه و با کسب مجوزهای لازم اقدام به انتشار اوراق مضاربه کرده و در اختیار متقاضیان قرار می‌دهد، سپس وجوه‌حاصل را به عنوان مضاربه در اختیار بانی قرار می‌دهد. بانی با آن سرمایه به فعالیت تجاری می‌پردازد و در پایان هر دوره مالی سود حاصل را پس از کسر سهم عامل، بین صاحبان اوراق توزیع می‌کند. در صورت تعیین سررسیددر پایان سررسید نیز افزون بر سود آخرین دوره مالی، اصل سرمایه صاحبان اوراق را بر می‌گرداند و یا تبدیل به اوراق مضاربه عام با سررسید جدیدی می‌کند.

الگوی عملیاتی و روابط حقوقی اوراق مضاربه عام تقریبا شبیه الگو و روابط حقوقی مضاربه خاص می‌باشد با این تفاوت که در این نوع، بانی به صورت مرتب کالاها را از فروشندگان خریده و به خریداران می‌فروشد و به جای پرداخت دفعی سود و اصل سرمایه، تا سررسید اوراق به صورت فصلی سود‌های مقطعی پرداخت می‌کند و در پایان سررسید نیز افزون بر سود آخرین مرحله، اصل سرمایه را نیز می‌پردازد.
برچسب‌ها
برای ارسال نظر وارد سایت شوید