اوراق منفعت
شنبه, 21 دی 1398 07:47 انجمن مالی اسلامی توحید اوراق منفعت
اوراق منفعت بیانگر مالکیت دارنده آن بر مقدار معین خدمات یا منافع آینده از یک دارایی بادوام است که در ازای پرداخت مبلغ معینی به وی منتقل شده است، مانند گواهی حق اقامت در هتل معین برای روز معین، حق استفاده از خدمات آموزشی دانشگاه برای ترم یا سال معین، حق استفاده از یک ساعت پرواز برای مقصد معین و حق استفاده از خدمات حج یا عمره برای سال معین.
برچسب‌ها
برای ارسال نظر وارد سایت شوید