اوراق منفعت واگذاری منافع آتی دارایی‌های بادوام
شنبه, 21 دی 1398 07:48 انجمن مالی اسلامی توحید اوراق منفعت واگذاری منافع دارایی بادوام
صاحبان دارایی‌های بادوام گاهی احتیاج به نقدینگی دارند و حاضرند برای تأمین آن، بخشی از منافع آتی حاصل از دارایی‌های بادوام خود را پیشاپیش واگذار کنند. برای این منظور می‌‌توانند از اوراق منفعت استفاده کنند؛ به این بیان که صاحبان دارایی برای بخشی از منافع دارایی، اوراق منفعت استاندارد شده منتشر می‌کنند (اوراقی با ارزش اسمی یکسان که هر یک از آن‌ها حق استفاده از دارایی را برای مدت زمان معینی مشخص می‌کند)، سپس آن‌ها را در مقابل مبلغ معینی به متقاضیان واگذار می‌کنند. دارندگان اوراق می‌توانند صبر کنند و در زمان معین از آن منافع استفاده کنند، یا این‌که قبل از فرا رسیدن سررسید، به دیگران واگذار کنند.

الگوی عملیاتی اوراق منفعت واگذاری منافع آتی دارایی‌های با دوام

منفعت

روابط حقوقی اوراق منفعت واگذاری منافع آتی دارایی‌های با دوام

۱. بانی (موسسه خدماتی) طرح واگذاری منافع دارای‌های بادوام یا محصولات خدماتی خود را در قالب امیدنامه تنظیم کرده و با انتخاب نهاد واسط، درخواست خود را برای انجام طرح در قالب قرارداد منفعت اعلام و واسط را در جایگاه عامل برای انجام طرح تعیین می‌کند؛
۲. بانی در صورت نداشتن رتبه اعتباری، اقدام به انتخاب ضامن می‌نماید. ضامن به عنوان عامل تضمین کننده سرمایه و سود دارندگان اوراق بهادار عمل نموده و مطابق مقررات وجودش الزامی است.
۳. نهاد واسط با کسب موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار، اوراق منفعت را منتشر کرده و از طریق عامل فروش در اختیار سرمایه‌گذاران مالی می‌گذارد؛ در واقع سرمایه‌گذاران، مالکان منافع و خدمات آتی دارایی‌های با دوام خواهند شد.
۴. نهاد واسط با واگذاری اوراق منفعت، وجوه سرمایه‌گذاران را به وکالت جمع‌آوری می‌کند؛
۵. نهاد واسط وجوه جمع‌آوری شده را در اختیار بانی (فروشنده منافع و خدمات آتی دارایی‌های با دوام ) می‌گذارد.
برچسب‌ها
برای ارسال نظر وارد سایت شوید