بیع عین
یکشنبه, 22 دی 1398 05:19 انجمن مالی اسلامی توحید بیع عین
بیع عین می تواند به صورت بیع عین معین، بیع عین کلی در معین و بیع کلی در ذمه باشد.

بیع عین معین: عبارت از فروش مالی که در خارج موجود و متمایز و مشخص است.

بیع کلی در معین: عبارت است از بیع مقدار معینی از شی متساوی‌الاجزاء مانند فروش یک تن گندم از یک انبار گندم.

بیع کلی در ذمه: عبارت از فروش مالی که در ذمّه فروشنده قرار می‌گیرد و  در حین عقد در خارج وجود ندارد و بر افراد عدیده اطلاق می‌شود و فروشنده فردی از افراد آن را در زمان مقرر فراهم کرده و به مشتری تحویل می‌دهد. بیع نقد و نسیه از نوع بیع عین معین و بیع سلف از نوع بیع کلی در ذمه می باشد.

* موسویان، سید عباس، بازار سرمایه اسلامی (۱)، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ۱۳۹۱.
برچسب‌ها
برای ارسال نظر وارد سایت شوید