بیع مواضعه
یکشنبه, 22 دی 1398 05:05 انجمن مالی اسلامی توحید بیع مواضعه
این بیع همانند بیع مرابحه است با این تفاوت که بایع، مبیع را به کمتر از آن قیمتی که خریده است می فروشد. به این بیع، بیع محاطّه و بیع مخاسره هم می گویند.
برچسب‌ها
برای ارسال نظر وارد سایت شوید