سوآپ کالا
یکشنبه, 22 دی 1398 05:05 انجمن مالی اسلامی توحید سوآپ کالا
سوآپ کالا برای بیان دسته خاصی از مبادله‌های‌ مالی‌ مورد استفاده قرار می‌گیرد کـه در آن طرفین توافق می‌کنند تا جریانات نقدی مرتبط بـا قیمـت‌هـای کـالا را بـا هـدف مـدیریت ریسک‌های قیمتی کالاها مبادله‌ کنند. در واقع سوآپ کالا توافقنامه‌ای میان دو طرف است که در آن هر کدام از طرفین متعهد می‌شوند تا مجموعه‌ای از پرداخت‌ها را برای دیگری پدید آورند (تعریف استاندارد سوآپ) که در آن دست‌کم یک مجموعه از پرداخت‌ها به‌وسیله قیمت یک کالا تعیین می شود. سوآپ کالا دارای دو نوع کلی است الف) سوآپ قیمت کالای ثابت به متغیر نوع اول مشابه سوآپ‌های با نرخ بهره ثابت به شناور بازار هستند با این استثنا که هر دو شاخص، شاخص کالا هستند یا به طور ساده‌تر مبادله نرخ ثابت قرارداد و نرخ شناور شاخص و قیمت کالای خاص. ب) سوآپ قیمت کالا به نرخ بهره نوع دوم سوآپ کالا به معاوضه‌ای شبیه است که در آن بازده کالا با نرخ بازاری پول تغییر می‌کند. در حقیقت مبادله دو نوع جریان نقدی به‌گونه‌ای که یکی از جریانات براساس شاخص قیمت نوع خاصی از قیمت کالا بوده و جریان نقدی دیگر مبتنی بر یکی از دارایی‌های بازار پول است.

سوآپ کالا دارای دو نوع کلی است:

الف)سوآپ قیمت کالای ثابت به متغیر

نوع اول مشابه سوآپ‌های با نرخ بهره ثابت به شناور بازار هستند با این استثنا که هر دو شاخص، شاخص کالا هستند یا به طور ساده‌تر مبادله نرخ ثابت قرارداد و نرخ شناور شاخص و قیمت کالای خاص.

ب) سوآپ قیمت کالا به نرخ بهره

نوع دوم سوآپ کالا به معاوضه‌ای شبیه است که در آن بازده کالا با نرخ بازاری پول تغییر می‌کند. در حقیقت مبادله دو نوع جریان نقدی به‌گونه‌ای که یکی از جریانات براساس شاخص قیمت نوع خاصی از قیمت کالا بوده و جریان نقدی دیگر مبتنی بر یکی از دارایی‌های بازار پول است.
برچسب‌ها
برای ارسال نظر وارد سایت شوید