صندوق‌های سرمایه‌گذاری مخاطره‌پذیر
شنبه, 21 دی 1398 09:20 انجمن مالی اسلامی توحید صندوق سرمایه گذاری مخاطره پذیر
یک نوع صندوق سرمایه گذاری است که سرمایه را از افرادی که به دنبال مشارکت در تأمین مالی بنگاه های در شرف تأسیس و بنگا های کوچک و متوسط هستند، جمع آوری می نماید و سرمایه گذاران به تناسب سرمایه در مالکیت این بنگاه ها و به تبع در سود یا زیان آن ها شریک هستند. خاطر نشان می گردد پروژه های موضوع فعالیت این صندوق ها دارای ظرفیت رشد بالایی بوده و در عین داشتن ریسک بالا، دارای بازدهی مورد انتظار بالایی نیز هستند.
برچسب‌ها
برای ارسال نظر وارد سایت شوید