صندوق‌ها و تراست‌ها
شنبه, 21 دی 1398 08:30 انجمن مالی اسلامی توحید صندوق تراست
هدف از تشکیل صندوق، جمع آوری وجوه از سرمایه گذاران و سرمایه‌گذاری در سپرده های بانکی و کلیه اوراق بهاداری است که خصوصیات آنها در امیدنامه ذکر شده است و به منظور کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، بهره گیری از صرفه جویی های ناشی از مقیاس و تأمین منافع سرمایه گذاران است.
برچسب‌ها
برای ارسال نظر وارد سایت شوید