اوراق استصناع موازی
شنبه, 21 دی 1398 07:33 انجمن مالی اسلامی توحید اوراق استصناع موازی
بانی (مانند یک وزارتخانه، شهرداری، شرکت دولتی یا خصوصی یا یک بانک) درصدد احداث پروژه خاصی است و اعتبار مالی لازم برای انجام آن را ندارد. در این روش بانی با انتخاب نهاد واسط، تامین مالی و اجرای پروژه را از طریق قرارداد استصناع به آن می‌سپارد و به جای قیمت پروژه، اوراق بهادار استصناع با سررسیدهای معین می‌پردازد. واسط، طبق قرارداد استصناع دومی، ساخت پروژه مورد نظر را به پیمانکار مربوط سفارش می‌دهد و در مقابل متعهد می‌شود قیمت پروژه را طبق زمان‌بندی مشخص به وی بپردازد. سپس واسط با کسب مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار، اوراق استصناع را که حکایت از بدهی بانی به واسط می‌کند، از طریق عامل فروش به مردم می‌فروشد و بدهی خود را به پیمانکار می‌پردازد.

الگوی عملیاتی اوراق استصناع موازی

موازی

روابط حقوقی اوراق استصناع موازی

۱. بانی با انتخاب پروژه، طرح احداث پروژه را درقالب امید نامه تنظیم کرده باهمکاری مشاور عرضه اقدام به انتخاب نهاد واسط می‌کند.بانی(وزارت راه) درخواست خود را برای احداث طرح به وسیله شرکت واسط در قالب قرارداد استصناع و در برابر دریافت اجرت معین اعلام و واسط را در جایگاه صانع (سازنده)در احداث بزرگراه تعیین می‌کند؛
۲. بانی در صورت نداشتن رتبه اعتباری، اقدام به انتخاب ضامن می‌نماید. ضامن به عنوان عامل تضمین کننده سرمایه و سود دارندگان اوراق بهادار عمل نموده و مطابق مقررات وجودش الزامی است.
۳. شرکت واسط با کسب موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار، اوراق استصناع را از طریق عامل فروش در اختیار سرمایه‌گذاران مالی می‌گذارد؛
۴. شرکت واسط با واگذاری اوراق استصناع، وجوه سرمایه‌گذاران را جمع آوری می‌کند؛
۵. شرکت واسط با پیمانکار وارد قرارداد استصناع دوم (به اصطلاح قرارداد استصناع موازی) می‌شود و به تدریج با انجام هر مرحله از طرح، اجرت مشخص شده را به وی (آنان) پرداخت می‌کند؛
۶. پیمانکار با اتمام پروژه آن را در اختیار بانی (وزارت راه) قرار می‌دهد؛
۷. بانی، از محل درآمد طرح، بدهی خود به دارندگان اوراق استصناع را از طریق عامل پرداخت تسویه می‌نماید.
برچسب‌ها
برای ارسال نظر وارد سایت شوید