اوراق جعاله احداث و تبدیل به سهام
شنبه, 21 دی 1398 07:45 انجمن مالی اسلامی توحید اوراق جعاله احداث تبدیل سهام
گاهی طرح‌ها به‌گونه‌ای است که عمر مفید طولانی دارند و عواید حاصل از آن نیز برای طولانی مدت ادامه خواهد داشت؛ در نتیجه امکان بازگشت سرمایه و سود آن در کوتاه‌مدت وجود ندارد. در این‌صورت بانی برای تأمین مالی طرح‌های خود به انتشار اوراق جعاله قابل تبدیل به سهام اقدام می‌کند. در این روش، بانی با نهاد واسط وارد قرارداد جعاله ساخت شده و آن را عامل خود قرار می‌دهد تا عملیات ساخت و تکمیل طرح را انجام دهد. نهاد واسط پس از مطالعه‌های اولیه و گرفتن مجوزهای لازم، اقدام به انتشار اوراق جعاله قابل تبدیل به سهام می‌کند، سپس با جمع‌آوری وجوه به وکالت از طرف صاحبان اوراق جعاله، با شرکت پیمانکار وارد قرارداد جعاله ساخت دیگری می‌شود تا عملیات ساخت را انجام دهد و طبق قرارداد پس از پایان هر مرحله از طرح، جعل مشخصی را به وی پرداخت می‌کند. در پایان انجام طرح نیز براساس قرارداد، پیمانکار طرح تکمیل شده را به بانی تحویل می‌دهد. نهاد واسط با همکاری بانی با ارزش‌گذاری کل طرح و تبدیل آن به سهام در قالب شرکت سهامی، اوراق جعاله سرمایه‌گذاران را با سهام جایگزین می‌کند. سود سهامداران طرح نیز سالیانه به آنان پرداخت می‌شود.

الگوی عملیاتی اوراق جعاله قابل تبدیل به سهام

جعاله تبدیل به سهامروابط حقوقی اوراق جعاله احداث و تبدیل به سهام

۱- بانی با انتخاب پروژه، طرح احداث و تبدیل به سهام خود را در قالب امیدنامه تنظیم کرده و با انتخاب نهاد واسط، درخواست خود را برای انجام طرح در قالب قرارداد جعاله اعلام و واسط را در جایگاه عامل در انجام طرح تعیین می‌کند؛
۲- بانی در صورت نداشتن رتبه اعتباری، اقدام به انتخاب ضامن می‌نماید. ضامن به عنوان عامل تضمین کننده سرمایه و سود دارندگان اوراق بهادار عمل نموده و مطابق مقررات وجودش الزامی است.
۳- نهاد واسط با کسب موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار، اوراق جعاله را منتشر کرده و از طریق عامل فروش در اختیار سرمایه‌گذاران مالی می‌گذارد؛
۴- نهاد واسط با واگذاری اوراق جعاله، وجوه سرمایه‌گذاران را به وکالت جمع‌آوری می‌کند؛
۵- نهاد واسط با پیمانکار وارد قرارداد جعاله دوم می‌شود و به تدریج با انجام هر مرحله از طرح، جعل مشخص شده را به وی پرداخت می‌کند؛
۶- پیمانکار با اتمام طرح، آن را در اختیار بانی قرار می‌دهد؛
۷- بانی پروژه را با رعایت ضوابط، تبدیل به سهام کرده، در اختیار صاحبان اوراق جعاله قرار می‌دهد و به این ترتیب اوراق جعاله تسویه گردیده و تبدیل به سهام می‌شود.
برچسب‌ها
برای ارسال نظر وارد سایت شوید