اوراق مرابحه رهنی
شنبه, 21 دی 1398 07:31 انجمن مالی اسلامی توحید اوراق مرابحه رهنی
یکی از کاربردهای مهم اوراق مرابحه برای تبدیل تسهیلات بانک‌ها و شرکت‌های لیزینگ به اوراق بهادار است، در این روش، بانی(بانک ‌یا شرکت ‌لیزینگ) که دارایی‌هایی را به صورت مرابحه (فروش اقساطی) رهنی به گیرندگان تسهیلات (دولت، بنگاه‌ها و خانوارها) واگذار کرده است، می‌تواند با تبدیل مطالبات حاصل از تسهیلات مرابحه به اوراق بهادار، منابع خود را تجدید کند، برای این منظور بانی اقدام به انتخاب نهاد واسط می‌کند، نهاد واسط با انتشار اوراق مرابحه، وجوه سرمایه‌گذاران را جمع‌آوری، سپس به وکالت از طرف آنان دیون حاصل از تسهیلات مرابحه را به قیمت تنزیلی از بانی (بانک‌ یا شرکت ‌لیزینگ) خریداری می‌کند، بانی متعهد می‌شود در سررسیدهای مشخص مبلغ اسمی دیون را از بدهکاران‌ وصول کرده، در اختیار نهاد واسط قرار دهد تا واسط از طریق شرکت تأمین سرمایه به دارندگان اوراق برساند. دارندگان اوراق می‌توانند تا سررسید منتظر بمانند و از سود اوراق استفاده کنند و می‌توانند قبل از سررسید، اوراق خود را در بازار ثانوی بفروشند.

الگوی عملیاتی اوراق مرابحه رهنی

مرابحه رهنی

روابط حقوقی اوراق مرابحه رهنی

۱. بانی (بانک یا شرکت لیزینگ) با استفاده از منابع سپرده‌ای کالاهای مورد نیاز متقاضیان تسهیلات را از مراکز فروش یا تولید کنندگان به صورت نقد خریداری می‌کند.
۲. بانی (بانک یا شرکت لیزینگ) کالاهای خریداری شده را به صورت مرابحه (فروش اقساطی) به متقاضیان تسهیلات واگذار کرده از آنان رهن می‌گیرد.
۳. بانی (بانک یا شرکت لیزینگ) طرح توجیهی خود مبنی بر فروش دیون حاصل از تسهیلات مرابحه (فروش اقساطی) را در قالب امید‌نامه تنظیم کرده، به مشاور عرضه مراجعه می کند و با همکاری وی به انتخاب نهاد واسط (ناشر) مناسب برای اجرای طرح مبادرت میورزند.
۴. بانی در صورت نداشتن رتبه اعتباری، اقدام به انتخاب ضامن می‌نماید. ضامن به عنوان عامل تضمین کننده سرمایه و سود دارندگان اوراق بهادار عمل نموده و مطابق مقررات وجودش الزامی است.
۵. ناشر، بعد از کسب مجوزهای لازم از سازمان بورس و اوراق بهادار، اقدام به انتشار اوراق کرده، آنها را از طریق عامل فروش به مردم (سرمایه‌گذاران مالی) واگذار می‌کند.
۶. ناشر از طریق عامل پرداخت وجوه سرمایه‌گذاران مالی را جمع‌آوری می‌کند.
۷. ناشر سرمایه نقدی جمع‌آوری شده را جهت خرید دیون حاصل از تسهیلات مرابحه رهنی به بانی می‌پردازد و دیون را خریداری (تنزیل) می‌کند.
۸. بانی اقساط ماهانه یا فصلی تسهیلات مرابحه رهنی را به نمایندگی از طرف واسط دریافت کرده در اختیار واسط قرار می‌دهد.
۹. واسط بعد از کسر حق‌الوکاله باقی‌مانده اقساط را از طریق عامل پرداخت به سرمایه‌گذاران مالی می‌پردازد.
برچسب‌ها
برای ارسال نظر وارد سایت شوید