اوراق مزارعه بانکی
شنبه, 21 دی 1398 08:14 انجمن مالی اسلامی توحید اوراق مزارعه بانکی
در این نوع، یک بانک تخصصی فعال در عرصه زراعی مانند بانک کشاورزی در نقش بانی و واسط، متناسب با توان مالی و مدیریتی بلندمدت خود و متناسب با کشش بازار سرمایه و ظرفیت‌های بخش‌کشاورزی با گرفتن مجوزهای لازم، به انتشار اوراق بهادار مزارعه عام با سررسید‌های معین اقدام می‌کند، سپس با واگذاری آن‌ها به سرمایه‌گذاران، پول‌های نقد آنان را جمع‌آوری کرده به وکالت از طرف آنان، در اختیار شرکت‌های سرمایه‌گذاری زراعی و تعاونی‌های زراعی قرار می‌دهد تا آن‌ها به‌صورت پیوسته اراضی قابل زراعت را خریداری و برای زراعت آماده‌سازی کرده و به قطعه‌های کوچک تقسیم کرده به‌صورت قرارداد مزارعه عادی یا مزارعه به شرط تملیک در اختیار کشاورزان قرار دهند. سپس در مزارعه‌های عادی پس از پایان قرارداد زمین‌های زراعی را تحویل گرفته به فروش ‌رسانند و در مزارعه‌های به شرط تملیک مطابق شرط، زمین‌ها را به ملکیت کشاورزان درآورند. بانک کشاورزی به صورت مرتب در پایان هر دوره زراعی و هر دوره مالی وجوه حاصل از فروش سهم محصول صاحبان اوراق و وجوه حاصل از محل شرط در قراردادهای مزارعه به شرط تملیک، سود صاحبان اوراق مزارعه را می‌پردازد.

الگوی عملیاتی اوراق مزارعه بانکی

مزارعه بانکی

روابط حقوقی اوراق مزارعه بانکی

روابط حقوقی اوراق مزارعه بانکی تقریبا شبیه روابط حقوقی اوراق مزارعه قبلی می­‌باشد با این تفاوت که:
۱. این اوراق می­‌تواند بدون سررسید هم طراحی شود،
۲. بانی (بانک کشاورزی) وجوه حاصل از واگذاری اوراق مزارعه را به قرارداد وکالت در اختیار شرکت­‌های سرمایه­‌گذاری و تعاونی‌‌های زراعی می­‌گذارد تا آن­ها زمین­‌های قابل تبدیل به زمین­‌های زراعی را تملک کرده، بعد از آماده‌سازی به صورت مزارعه عادی یا مزارعه به شرط تملیک در اختیار کشاورزان و زارعان قرار ­دهند؛
۳. بانی(بانک کشاورزی) به صورت مرتب سود حاصل از فعالیت زراعی شرکت­‌ها و تعاونی­‌های زراعی را پس از کسر حق عاملیت آنها دریافت کرده، بعد از کسر هزینه‌­های مربوط به صورت مرتب به سرمایه­‌گذاران مالی می‌­پردازد.
برچسب‌ها
برای ارسال نظر وارد سایت شوید