اوراق مزارعه تأمین نقدینگی
شنبه, 21 دی 1398 08:15 انجمن مالی اسلامی توحید اوراق مزارعه تأمین نقدینگی
گاهی یک موسسه اقتصادی فعال در بخش کشاورزی جهت تأمین سرمایه‌ در گردش نیاز به نقدینگی دارد. برای مثال یک شرکت کشت و صنعت، زمین زراعی مناسب در اختیار دارد اما برای تهیه بذر، آب، کود، سموم، پرداخت دستمزد و… نیاز به نقدینگی دارد. در این شرایط می‌تواند از اوراق مزارعه برای تأمین مالی استفاده کند. برای این منظور بانی با مراجعه به یکی از نهادهای دارای مجوز عرضه، پس از تنظیم امید‌نامه انتشار اوراق و دریافت موافقت اصولی سازمان، برای انجام امور لازم، نهاد واسط را تعیین می‌کند. نهاد واسط بعد از کسب مجوزهای لازم اقدام به انتشار اوراق مزارعه کرده و این اوراق را در اختیار سرمایه‌گذاران مالی قرار می‌دهد. سپس به وکالت از طرف صاحبان اوراق نهاده‌های مورد نیاز زراعی را تهیه و به قرارداد مزارعه در اختیار شرکت کشت و صنعت قرار می‌دهد تا شرکت مذکور با استفاده از آن نهاده‌ها سرمایه‌گذاری کرده، در پایان سال زراعی بخشی از محصول را در اختیار نهاد واسط قرار دهد. نهاد واسط با فروش محصول، اصل سرمایه و سود صاحبان اوراق را می‌پردازد.
مدل عملیاتی این اوراق نیز مشابه مزارعه خاص می‌باشد با این تفاوت که :
۱. این اوراق کوتاه مدت بوده و متناسب با دوره زراعی تعریف می‌شود (مثلا ۳-۹ ماهه).
۲. صاحبان این اوراق صاحبان زمین نمی‌باشند بلکه صاحبان سایر نهاده‌ها می‌باشند.
در این نوع اوراق ممکن است صاحب زمین شخص ثالثی باشد و این اوراق سه جانبه طراحی شوند.
برچسب‌ها
برای ارسال نظر وارد سایت شوید