اوراق مزارعه خاص (موردی)
شنبه, 21 دی 1398 08:08 انجمن مالی اسلامی توحید اوراق مزارعه خاص موردی
در این نوع بانی (شرکت زراعی)، زمین غیر فعالی را که قابلیت تبدیل به زمین زراعی دارد، شناسایی و هزینه‌های لازم برای تملک و آماده‌سازی را محاسبه و امید‌نامه انتشار اوراق را تنظیم می­کند و پس از دریافت موافقت اصولی سازمان، اقدام به تعیین نهاد واسط و انجام امور لازم می­نماید. نهاد واسط با انجام مطالعات لازم و کسب مجوزهای مورد نیاز، با رعایت مقررات، در مهلت مقرر در مجوز انتشار اوراق مزارعه به انتشار اوراق مزارعه خاص اقدام می‌کند و به ‌وسیله عامل فروش آن را در اختیار متقاضیان می‌گذارد. بانی از طریق وجوه جمع­آوری شده، زمین مورد نظر را خریداری می­کند و به آماده‌سازی آن می‌پردازد، آن‌گاه به وکالت از طرف صاحبان اوراق، به قرارداد مزارعه، به کشاورزان وا‌گذار می‌کند و با آنان در محصول زراعی شریک می‌شود و در پایان سال زراعی سهم صاحبان اوراق از محصول را دریافت کرده، به فروش می‌رساند و بعد از کسر حق‌ وکالت و دیگر هزینه‌ها، باقیمانده آن را به‌صورت سود اوراق از طریق عامل پرداخت به صاحبان اوراق می‌پردازد.
در این نوع اوراق، شرکت سرمایه‌گذاری زراعی می‌تواند به وکالت از طرف صاحبان اوراق، زمین آماده شده را به قطعه‌های کوچک تقسیم کرده، به‌صورت مزارعه به شرط تملیک به کشاورزان واگذار کند.

الگوی عملیاتی اوراق مزارعه خاص (موردی)
mozareeh khas

روابط حقوقی اوراق مزارعه خاص (موردی)

۱- بانی (شرکت سرمایه گذاری زراعی) طرح مطالعاتی خود مبنی بر تبدیل زمین بایر یا غیر فعال به زمین زراعی و واگذاری آن در قالب قرارداد مزارعه به کشاورزان را در قالب امید نامه تنظیم کرده، اقدم به انتخاب نهاد واسط جهت انتشار اوراق می‏‌کند.
۲- بانی در صورت نداشتن رتبه اعتباری، به کمک نهاد واسط اقدام به انتخاب ضامن می‌نماید. ضامن به عنوان عامل تضمین‌کننده پرداخت دارندگان اوراق بهادار عمل نموده و مطابق مقررات وجودش الزامی است.
۳- نهاد واسط با کسب موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار، اقدام به انتشار اوراق مزارعه کرده و از طریق عامل فروش در اختیار سرمایه­‌گذاران مالی می­‌گذارد.
۴- نهاد واسط با واگذاری اوراق مزارعه، وجوه سرمایه‌گذاران را به وکالت جمع‌آوری می‌کند؛
۵- نهاد‌ واسط سرمایه جمع آوری شده را به وکالت از طرف صاحبان اوراق در اختیار بانی قرار می‌دهد؛
۶- بانی (شرکت سرمایه‌گذاری زراعی) با استفاده از سرمایه جمع آوری شده اقدام به خرید، تملک و آماده‌سازی زمین و تبدیل آن به زمین زراعی می­‌کند؛
۷- بعد از آماده‌سازی زمین، بانی زمین را به قرارداد مزارعه در اختیار کشاورزان می­‌گذارد و در پایان سال زراعی مطابق قرارداد بخشی از محصول (سهم صاحبان اوراق) را دریافت می­‌کند.
۸- بانی سهم صاحبان اوراق از محصول را در بازار محصولات کشاورزی می­‌فروشد و درآمد حاصل را به نهاد واسط (وکیل صاحبان اوراق) می‌پردازد.
۹- نهاد واسط پس از کسر کارمزد خود و سایر ارکان مرتبط، مابقی درآمد حاصل را از طریق عامل پرداخت به صاحبان اوراق می‌پردازد؛
برچسب‌ها
برای ارسال نظر وارد سایت شوید