اوراق مزارعه عام ( باسررسید معین یا بدون سررسید)
شنبه, 21 دی 1398 08:12 انجمن مالی اسلامی توحید اوراق مزارعه عام معین سررسید
در این نوع، بانی (برای مثال یک شرکت تعاونی زراعی)، زمین‌های بایر یا غیر فعالی را که قابلیت سرمایه‌گذاری و تبدیل به زمین‌های زراعی را دارند، شناسایی و هزینه‌های متوسط لازم برای تملک و آماده‌سازی آن‌ها را محاسبه و با کمک نهاد واسط اقدام به انتشار اوراق مزارعه عام با سررسیدهای معین (برای مثال سه تا پنج ساله) می‌کند (این اوراق می‌تواند بدون سررسید معین نیز طراحی شود). بانی از طریق وجوه جمع‌آوری شده، به صورت مستمر زمین‌های مورد نظر را خریداری و به آماده‌سازی آن‌ها می‌پردازد، آن‌گاه به وکالت از طرف صاحبان اوراق، به قرارداد مزارعه، به کشاورزان وا‌گذار می‌کند و با آنان در محصول زراعی شریک می‌شود و در پایان سال زراعی سهم صاحبان اوراق از محصول را دریافت کرده به فروش می‌رساند و بعد از کسر حق‌ وکالت و دیگر هزینه‌ها، باقیمانده آن را به‌صورت سود اوراق از طریق عامل پرداخت به صاحبان اوراق می‌پردازد. در این نوع از اوراق مزارعه نیز بانی می‌تواند زمین‌های زراعی را بعد از آماده سازی به صورت مزارعه به شرط تملیک واگذار کند تا بعد از دوره‌های زراعی چند ساله کشاورزان مالک زمین زراعی شوند.

الگوی عملیاتی اوراق مزارعه عام و همچنین روابط حقوقی این نوع اوراق شبیه اوراق مزارعه خاص است با این تفاوت که این اوراق برای یک مورد مشخص نیست بلکه بانی به صورت پیوسته تا سررسید اوراق با استفاده از منابع مالی سرمایه‌گذاران مالی به امر شناسایی زمین‌های زراعی و آماده‌سازی و واگذاری آن‌ها به قرارداد مزارعه عادی یا به شرط تملیک اقدام می‌کند و به صورت مرتب منافع حاصل از قراردادهای مزارعه را بعد از کسر هزینه‌های مربوطه به صاحبان اوراق می‌پردازد.
برچسب‌ها
برای ارسال نظر وارد سایت شوید