اوراق مساقات خاص (موردی)
شنبه, 21 دی 1398 09:16 انجمن مالی اسلامی توحید اوراق مساقات خاص موردی
در این نوع بانی (شرکت زراعی)، زمین غیر فعالی را که قابلیت تبدیل به باغ دارد، شناسایی و هزینه‌های لازم برای تملک و آماده‌سازی را محاسبه و امید‌نامه انتشار اوراق را تنظیم می­کند و پس از دریافت موافقت اصولی سازمان، با کمک یکی از نهادهای دارای مجوز عرضه اقدام به تعیین نهاد واسط و انجام امور لازم می­نماید. نهاد واسط با انجام مطالعات لازم و کسب مجوزهای مورد نیاز، با رعایت مقررات، در مهلت مقرر در مجوز انتشار اوراق مساقات به انتشار اوراق مساقات خاص اقدام می‌کند و به ‌وسیله عامل فروش آن را در اختیار متقاضیان می‌گذارد. بانی از طریق وجوه جمع­آوری شده، زمین مورد نظر را خریداری می­کند و به آماده‌سازی آن می‌پردازد، آن‌گاه به وکالت از طرف صاحبان اوراق، به قرارداد مساقات، به باغبانان وا‌گذار می‌کند و با آنان در محصول زراعی شریک می‌شود و در پایان سال زراعی سهم صاحبان اوراق از محصول را دریافت کرده، به فروش می‌رساند و بعد از کسر حق‌ وکالت و دیگر هزینه‌ها، باقیمانده آن را به‌صورت سود اوراق از طریق عامل پرداخت به صاحبان اوراق می‌پردازد.

الگوی عملیاتی اوراق مساقات خاص (موردی)

مساقات خاص

روابط حقوقی اوراق مساقات خاص (موردی)

۱- بانی (شرکت سرمایه‌گذاری زراعی) طرح مطالعاتی خود مبنی بر تبدیل زمین بایر یا غیر فعال به زمین زراعی و واگذاری آن در قالب قرارداد مساقات به باغبانان را در قالب امید نامه تنظیم کرده، اقدم به انتخاب شرکت واسط جهت انتشار اوراق می‏‌کند.
۲- بانی در صورت نداشتن رتبه اعتباری، به کمک واسط اقدام به انتخاب ضامن می‌نماید. ضامن به عنوان عامل تضمین‌کننده پرداخت دارندگان اوراق بهادار عمل نموده و مطابق مقررات وجودش الزامی است.
۳- نهاد واسط با کسب موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار، اقدام به انتشار اوراق مساقات کرده و از طریق عامل فروش در اختیار سرمایه­‌گذاران مالی می­‌گذارد.
۴- نهاد واسط با واگذاری اوراق مزارعه، وجوه سرمایه‌گذاران را به وکالت جمع‌آوری می‌کند؛
۵- نهاد واسط سرمایه جمع‌آوری شده را به وکالت از طرف صاحبان اوراق در اختیار بانی قرار می‌دهد؛
۶- بانی (شرکت سرمایه‌گذاری زراعی) با استفاده از سرمایه جمع‌آوری شده اقدام به خرید، تملک و آماده سازی زمین و تبدیل آن به زمین زراعی می­کند؛
۷- بعد از آماده‌سازی زمین، بانی زمین را به قرارداد مساقات در اختیار باغبانان می­گذارد و در پایان سال زراعی مطابق قرارداد بخشی از محصول (سهم صاحبان اوراق) را دریافت می­‌کند.
۸- بانی سهم صاحبان اوراق از محصول را در بازار محصولات کشاورزی می­‌فروشد و درآمد حاصل را به نهاد واسط (وکیل صاحبان اوراق) می پردازد.
۹- نهاد واسط پس از کسر کارمزد خود و سایر ارکان مرتبط، مابقی درآمد حاصل را از طریق عامل پرداخت به صاحبان اوراق می‌پردازد؛
برچسب‌ها
برای ارسال نظر وارد سایت شوید