اوراق مشارکت تأمین مالی طرح‌ها و پروژه‌های عمومی
شنبه, 21 دی 1398 07:55 انجمن مالی اسلامی توحید اوراق مشارکت تأمین طرح پروژه عمومی
گاهی وزارتخانه‌ها یا شهرداری‌ها در اجرای طرح‌ها و پروژه‌های عمومی ملی، منطقه‌ای و شهری با کسری بودجه مواجه می‌شوند. یکی از مناسب‌ترین راه‌ها برای تأمین کسری بودجه، انتشار اوراق مشارکت است. برای این منظور وزارتخانه مربوطه یا شهرداری در نقش بانی با مراجعه به مشاور عرضه، مختصات فنی، اقتصادی و مالی پروژه مورد نظر را مطرح ‌می‌کند و مشاور پس از اخذ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار، با همکاری بانی، با رعایت مقررات، نسبت به انتشار اوراق مشارکت اقدام می‌نماید و اوراق مذکور را از طریق یک بانک یا شرکت تأمین سرمایه به سرمایه‌گذاران واگذار کرده، وجوه جمع‌آوری شده را همراه با سهم بانی از مشارکت، متناسب با پیشرفت پروژه در اختیار مدیر پروژه قرار می‌دهد. بعد از اتمام پروژه و تعیین قیمت آن (به ترتیبی که بیان می‌شود)، پروژه به بانی فروخته می‌شود و با پرداخت اصل سرمایه و سود حاصل از ارزش افزوده پروژه به سرمایه‌گذاران با آنان تسویه حساب می‌شود.
شایان ذکر است در این نوع از اوراق مشارکت، بانی می‌تواند از محل بودجه سالانه خود، متناسب با سود انتظاری پروژه، پرداخت‌های مرتب ماهانه یا فصلی به عنوان سود علی‌الحساب به سرمایه‌گذاران داشته باشد و در پایان دوره مالی در تسویه حساب نهایی لحاظ کند، به بیان دیگر این اوراق می‌تواند با کوپن سود و بدون کوپن طراحی شوند.
برچسب‌ها
برای ارسال نظر وارد سایت شوید