اوراق مضاربه بانکی
شنبه, 21 دی 1398 08:05 انجمن مالی اسلامی توحید اوراق مضاربه بانکی
در این نوع اوراق مضاربه، بانکی مانند بانک توسعه صادرات اوراق مضاربه عام بدون سررسید با دوره‎های پرداخت سود معین منتشر می‌کند و وجوه حاصل از آن را در اختیار شرکت‌های تجاری (صادرکنندگان و واردکنندگان) قرار می‎دهد تا به فعالیت تجاری بپردازند. در پایان هر دوره مالی نیز هر شرکت تجاری، سود حاصل از فعالیت را پس از کسر سهم عامل، به بانک می‌پردازد تا میان صاحبان اوراق توزیع ‌کند. این وضعیت تا زمان انحلال شرکت تجاری متقاضی سرمایه ادامه می‌یابد و در صورت انحلال، دارایی شرکت طبق مقررات بین صاحبان اوراق تقسیم می‌شود.
الگوی عملیاتی اوراق مضاربه بانکی
مضاربه بانکی 1
روابط حقوقی اوراق مضاربه بانکی
روابط حقوقی اوراق مضاربه بانکی تقریبا شبیه روابط حقوقی اوراق مضاربه قبلی است با این تفاوت که:
الف. این اوراق می‌توانند بدون سررسید طراحی شوند،
ب. بانی(بانک) وجوه حاصل از واگذاری اوراق مضاربه را به قرارداد مضاربه در اختیار صادرکنندگان یا واردکنندگان می‌گذارد تا آن‌ها به صورت مرتب کالاهای داخلی را از فروشندگان خریده و به خریداران خارجی بفروشند یا بالعکس کالاهای خارجی را وارد کرده در داخل بفروش برسانند؛
ج. بانی به صورت مرتب سود حاصل از فعالیت تجاری شرکت‌ها را پس از کسر حق عاملیت آنها دریافت کرده، بعد از کسر هزینه‌های مربوط، به صورت مرتب به سرمایه‌گذاران مالی می‌پردازد.
برچسب‌ها
برای ارسال نظر وارد سایت شوید