مدیریت ریسک در بازار سرمایه اسلامی
چهارشنبه, 18 دی 1398 08:16 انجمن مالی اسلامی بازار سرمایه توحید مدیریت ریسک
گستره مدیریت ریسک بسیار وسیع بوده و می‌توان این مباحث را به دو بخش رویکردها و ابزارهای مورد استفاده تقسیم نمود. بنابراین با توجه به نوع دارایی‌ها و ترکیب آن مشخص می‌شود که کدامیک از رویکردهای مدیریت ریسک مناسب‌­تر است. سپس می‌توان تعیین نمود که در اجرای رویکرد مورد نظر از چه ابزارهایی می‌توان استفاده نمود. به طور کلی مجموعه اقدامات مدیریت ریسک را می‌توان به سه رویکرد اصلی تقسیم نمود که هریک دارای ابزارهای متفاوتی است. این ابزارها بیانگر چگونگی اجرای هریک از رویکرد­های منتخب هستند
الف) حذف و اجتناب
بخشی از ریسکی که در معاملات و دارایی­‌های مالی ضروری نیست و یا مواردی که متناسب با ویژگی دارایی­‌های مالی آن نیست، قابل حذف است. با استفاده از فروش در بازار نقد و یا استفاده از ابزارهای مشتقه می‌توان ریسک‌­ها را کاهش داده و از این طریق پوشش‌های لازم برای چنین ریسک­‌هایی ایجاد نمود.
یکی دیگر از روش­های حذف و اجتناب از ریسک، متنوع نمودن ترکیب دارایی­ها است. متنوع کردن پرتفوی موجب حذف ریسک­های غیر سیستماتیک یا ریسک‌های خاص شرکت می‌گردد. همچنین می‌توان از طریق خرید بیمه در شکل اختیار معامله نیز از پذیرش ریسک اجتناب نمود.
ب) انتقال ریسک
رویکرد انتقال ریسک زمانی مطرح می‌شود که نهاد مالی در زمینه فعالیت خاصی یا دارایی مشخصی دارای مزیت نسبی نباشد. در این حالت بهتر است که ریسک فعالیت مربوطه به قیمت منصفانه به مشارکت کننده دیگری در بازار انتقال داده شود. انتقال ریسک در بازارهای مالی از طریق فروش( یا خرید) ادعاهای مالی موجب حذف یا کاهش ریسک می­‌گردد.
ج) نگهداری و اداره نمودن ریسک
رویکرد دیگر در مدیریت ریسک، رویکرد نگهداری، جذب و اداره ریسک است. از جمله خصوصیاتی که موجب انتخاب چنین رویکردی در مورد ریسک می­‌گردد می­‌توان موارد زیر را نام برد.
§ بعضی ریسک­‌ها به آسانی قابل معامله و پوشش نیستند.
§ این ریسک­‌ها ساختار پیچیده و غیر نقد شونده‌­ای داشته که این امر موجب می‌شود که افشای آن برای دیگران پرهزینه یا غیر ممکن باشد.
§ برخی از چنین ریسک­‌هایی نقش مهمی را برای رسیدن به مقاصد کسب و کار ایفا می نمایند.
§ برخی از چنین ریسک­‌هایی موجب محدود ساختن خطر اخلاقی (ریسک امانتداری) می‌گردند.
به­ خاطر این چهار ویژگی، لازم است که نهادها به‌­طور فعال این­‌گونه ریسک‌­ها را در پرتفوی خود جذب، کنترل و اداره نمایند. بانک­‌ها جهت مدیریت بر چنین ریسک‌هایی می‌توانند از سه ابزار افزایش تنوع، بیمه کردن و نگهداری سرمایه استفاده کنند.
بازار سرمایه اسلامی با توجه به رعایت اصول شریعت دارای ویژگی‌هایی است که ماهیت ابزارها و نهادهای موجود در آن متمایز از بازار سرمایه متعارف است. ممنوعیت ربا، غرر، اکل مال به باطل، قمار و ضرر در بازار سرمایه اسلامی، همچنین استفاده از عقود اسلامی انتفاعی و غیر انتفاعی از جمله مواردی از تفاوت‌های بازار سرمایه اسلامی و متعارف محسوب می‌گردد که سبب می‌شود مدیریت ریسک در بازار سرمایه اسلامی در برخی موارد مشابه بازار سرمایه متعارف و در برخی موارد متفاوت ار آن گردد.
برچسب‌ها
برای ارسال نظر وارد سایت شوید