مدیریت ریسک در ساختار ابزارهای مالی اسلامی
یکشنبه, 22 دی 1398 04:48 انجمن مالی اسلامی توحید ریسک ساختار ابزار
ویژگی ممتاز ابزارهای مالی اسلامی مانند انواع صکوک مبتنی بودن آن‌‌ها بر عقود شرعی انتفاعی (مبادله‌ای و مشارکتی) و غیر انتفاعی است و این ابزارها بعنوان جایگزینی موفق برای اوراق قرضه متعارف (که مبتنی بر ربا است)، در کشورهای اسلامی و غیر اسلامی دارای رشد چشم‌گیری بوده است. برخی ریسک‌های اوراق بهادار اسلامی شبیه اوراق متعارف بوده ولی اوراق بهادار اسلامی به دلیلی مبتنی بودن بر عقود شرعی و به دلیل ارتباط و ثیقش با اقتصاد واقعی (کالا، خدمات، طرح و پروژه) دارای ریسک‌های متمایزی نیز نسبت به اوراق متعارف می‌باشد؛ بنابراین یکی از چالش‌های بازار سرمایه اسلامی، شناسایی ریسک‌های اوراق بهادار اسلامی و سپس طراحی و بکارگیری ابزارها و تکنینک‌های سازگار با شریعت برای مدیریت ریسک‌های ساختار صکوک است. ابزارهای مالی اسلامی نیز همانند ابزارهای متعارف در معرض انواع ریسک‌های بازار، اعتباری، نقدشوندگی، عملیاتی، قانونی و … قرار دارند که مواجهه این ابزارها با انواع ریسک‌ها بسته به ماهیت و کارکرد ابزارهای مالی اسلامی ممکن است متفاوت از ابزارهای متعارف باشد. بعلاوه ابزارهای مالی اسلامی در معرض ریسک شریعت نیز هستند و لازم است این ابزارها مبتنی بر اصول شریعت طراحی گردند؛ بنابراین دارندگان صکوک در معرض گستره زیادی از ریسک‌ها قرار دارند که اگر ابزارها و تکنیک‌های لازم برای مدیریت این ریسک‌ها طراحی نشود، صکوک به تدریج مزیت رقابتی خود را نسبت به ابزارهای متعارف از دست خواهد داد.
برچسب‌ها
برای ارسال نظر وارد سایت شوید