ممنوعیت ربا
چهارشنبه, 18 دی 1398 08:19 انجمن مالی اسلامی بازار سرمایه توحید ممنوعیت ربا
یکی از قواعد سلبی در طراحی قراردادهای بازار سرمایه اسلامی توجه به ممنوعیت ربا در موازین شریعت اسلام است. لازم به ذکر است که ربا از دیرباز در بازارهای مالی بسیار شایع بوده و شاید بتوان گفت اولین گام در جهت استقرار نظام مالی اسلامی، حذف ربا از معاملات و قراردادهای بازارهای مالی می باشد.
ربا از جمله گناهان کبیره است که اسلام با شدت تمام از آن نهی کرده و مرتکب شونده آن را نه تنها به عقاب دردناک اخروی بیم داده، به مبارزه دنیوی نیز تهدید کرده است.
مستندبودن حکم تحریم ربا به قرآن، سنت، اجماع و اتفاق مسلمانان به قدری واضح است که از ضروریات دین محسوب می‌گردد. فقها ربا را به دو قسم ربای معاملی و ربای قرضی تقسیم می‌کنند. در آیات و روایات، علل تحریم ربا جلوگیری از ظلم، تباهی اموال، تعطیلی تجارت و کسب‌وکار حلال، از بین رفتن کارهای نیک و گرایش مردم به سودجویی ذکر گردیده است.
برچسب‌ها
برای ارسال نظر وارد سایت شوید