ممنوعیت غرر
چهارشنبه, 18 دی 1398 08:20 انجمن مالی اسلامی بازار سرمایه توحید ممنوعیت غرر
یکی از ویژگی‌های بازار سرمایه اسلامی، ممنوعیت معاملات غرری در این بازار است. سند این ممنوعیت روایت پیامبر اسلام (ص) راجع به معامله غرری است که فرمودند: «نهی‌النبی عن بیع‌الغرر». این روایت از روایت‌های مورد اعتماد بین شیعه و اهل سنت است. معانی گوناگونی برای غرر ذکر کرده‌اند که از جمله می‌توان به “خطر”، “فریب و خدعه”، “چیزی که باطنی مجهول و ظاهری فریبنده دارد”، “در معرض هلاکت قرار دادن” و “جهالت” اشاره نمود. هدف از این ضابطه، تنظیم روابط معاملی بین انسان هاست، تا آن گروه از معاملاتی که در اثر خدعه، غفلت و جهالت یا هر عامل دیگری صفت غرری پیدا می‌کند و مال یکی از طرفین معامله یا هر دو را در معرض هلاکت و نابودی قرار می دهد، از دایره معاملات مجاز خارج گردد. در واقع اسلام برای سامان دادن معاملات مردم و جلوگیری از نزاع ها و اختلافات، تمام معاملات غرری را باطل شمرده است.
برچسب‌ها
برای ارسال نظر وارد سایت شوید